مجتبی رازانی


پروفایل
مرد
ارتباط
09167054896 m.razani573@gmail.com

تحصیلات

# رشته تحصیلی دانشگاه شهر شروع پایان
1 علوم اجتماعی پیام نور الیگودرز 1385 1389
2 جامعه شناسی ازاد بروجرد 1391 1394

توانایی ها

# کیفیت موضوع
1 کامپیوتر
2 حسابداری

سوابق شغلی

# موضوع شرکت شهر شروع پایان
1 راه و ساختمان موژان سازه پارس دورود 1389 1391
2 آموزش آموزشگاه فراز اندیشان دورود 1392 1394

زبان ها

# زبان خواندن نوشتن مکالمه
1 انگلیسی